Toimintasuunnitelma 2020

TOIMINTASUUNNITELMA

2020

LAHDEN JHL RY OS 048

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOIMINTASUUNNITELMA 2020

 

 

 

 

 

EDUNVALVONTA/ KUUKAUSIPALKKAISET  

 

Lahden kaupungin paikallinen edunvalvonta hoidetaan pääsääntöisesti Lahden yhteisjärjestö JHL ry:n kautta, joka on toiminut aktiivisesti kaupungin talouden ja työpaikkojen turvaamisen puolesta. Tulevat haasteet työantaja-alueella on kaupungin talous ja mihin säästöt suuntautuu vuonna 2020. Nyt jo on merkkejä näkyvissä. Lahti-Nastola kuntaliitoksen johdosta loppuu työntekijöiden 5-vuotis irtisanomissuoja vuoden 2020 lopussa.

Teatterin yhtiöittäminen selviää vuoden 2020 aikana. Jos siihen päädytään niin uusi osakeyhtiö aloittaa vuoden 2021 alussa. Yhtiöittäminen tarkoittaisi myös työehtosopimuksien muutosta ja sitä kautta teatterin teknisen puolen työntekijöiden mahdollista Jhl:stä eroamista. Työntekijöiden näkökanta on ei osakeyhtiölle. 

Hyvinvointikuntayhtymään siirtyneet sosiaali- ja terveydenhuollon jäsenistö on toistaiseksi yhdistys 048 kirjoilla. Yhdistysrakenne neuvottelut kariutuivat, kolmen yhdistyksen yhdistymiseksi isoksi yhdistykseksi. Liiton sääntöjen mukaan pitäisi kuulua työnantajan alla olevaan yhdistykseen. Suurin osa yhdistys 048:n jäsenistä ei halua muuttaa yhdistys 145:n. Tämä aiheuttaa edunvalvonnassa muutosta, jäsenet eivät voi äänestää luottamusmies vaaleissa. Ketään ei voi pakottaa vaihtamaan yhdistystä, edunvalvonta hoituu edunvalvontayksikön kautta 

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän koko henkilöstöä koskevat yt neuvottelut loppuivat lokakuussa 2019, neuvottelujen jatkona vuoden 2020 alussa alkavat lomautukset ajalla 1.1. – 30.9.2020, kesto on 5 pv. – 14 pv. Yhtymän taloudellinen tilanne jatkaa tiukkaa linjaa vuonna 2020. Henkilöstö on jaksamisen kannalta äärirajoilla jo nyt, miten tilanne pahenee lomautuksien aikana. 

Lahden kaupungin perustamat yhtiöt Päijät-Hämeen Ateriapalvelu Oy:n sekä Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelu Oy:n jäsenistöä on kolmessa eri JHL:n yhdistyksessä. Vuonna 2020 ne ovat siirtymässä yhdistys 048:n 

Lahden kaupunki omistaa yhtiöistä 56.9 % ja Hyvinvointikuntayhtymä yhtiöistä 43.1 % 

Työpaikkojen edunvalvonta vaatii enemmän jalkautumista luottamusmiehiltä ja alueen toimitsijoilta sekä liiton kouluttamien järjestäjien työpanosta. 

Lainsäädännölliset muutokset ja seudulliset yhteistyöhankkeet tulevat vaikuttamaan ammattiyhdistysliikkeen toimintaan niin valtakunnallisella kuin paikallisella tasolla. 

  

 

Toteuttamisvastuu:Pääluottamusmiehet, luottamusmiehet ja hallitus 

 

Seuranta:Hallitus, puheenjohtaja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Järjestötoiminta

 • Yhdistyksemme jäsenet koostuvat Lahden kaupungin ja kaupungin omistamien yhtiöiden, liikelaitosten, säätiöiden ym. tahojen palveluksessa olevista tai aikaisemmin palveluksessa olleista toimen- ja viranhaltijoista.
 • Jäseniä on lisäksi esim. Lahden diakoniasäätiössä, Lahden Lähimmäispalvelussa, Steiner koulussa, Lahden seudun työttömissä ja Lahden Seurakuntayhtymässä, Lahden asunnot Oy:ssä, sekä Päijät-Hämeen Ateriapalvelut, Päijät-Hämeen Laitospalvelut ja Päiteks
 • Jäsenkehityksen vuosittainen ja pidemmän aikavälin seuranta, jäsenrakenteen kartoitus (ammattialat/nimikkeet, ikärakenne jne).
 • Jäsenhankintaa ja järjestäytymistä edistetään,
 • Uudet ja nuoret jäsenet huomioidaan ja Lahden nuorisotoimintaan panostettu ja edelleen tuemme heidän toimintaa
 • Yhdistysrakennemuutokseen liittyvät suunnitelmat eivät toteutuneet
 • Vapaa-aikajaoston järjestämät retket, juhlat, matkat, koulutukset yms

 

Edunvalvonta

 • Yhdistyksen tärkein tavoite on jäsenten edunvalvonta
 • Lahden kaupungin paikallinen edunvalvonta hoidetaan pääsääntöisesti Lahden yhteisjärjestö JHL ry:n kautta, joka on toiminut aktiivisesti kaupungin talouden ja työpaikkojen turvaamisen puolesta.
 • Tulevat haasteet työantaja-alueella, alueen tiukentuva talous, maakuntauudistus, työympäristön, yhteistoiminnan ja työelämän kehittämistarpeet
 • Vuoden 2020 haasteena myös jäsenkentän hajautuminen, eri työnantajien palvelukseen, yhtiöittämisten ja PHHYKy:n palvelukseen siirtymisen vuoksi
 • Luottamusmiesten tukeminen tehtävissään, luottamusmiestapaamisten ylläpitäminen
 • Yhteistyö muiden yhdistysten ja muiden ammattijärjestöjen kanssa

 

Koulutus

 • Koulutustoiminta keskittyy liiton järjestämiin edunvalvonta-, järjestö- ja ammatilliseen koulutukseen.
 • Koulutustarjontaan, esim. lakkokoulutus yhdessä Hollolan 527 ja JHL-145 kanssa
 • Jäsenkoulutusta, teematilaisuudet, opintoretket, sopimusinfot, työttömyysturva/eläkeillat, ammattialakoulutukset
 • Hallituksen, luottamusmiesten ja toimihenkilöiden koulutussuunnitelman tekeminen alkuvuodesta
 • Järjestämistyöhön ja työpaikan edunvalvonnan kehittämiseen ohjaava koulutus yhteistyössä aluetoimiston kanssa

 

 

 

 

Tiedotus

 • Tiedotuksessa päivitetään osaston kotisivuja ja Facebook sivuja aktiivisesti, jonka ohessa jäsenistölle tiedotetaan; Motiivissa, työpaikoille lähetettävillä lennokeilla, sähköpostilla ja FB-ilmoituksilla.
 • Työpaikoilla pyritään huolehtimaan ilmoitustaulujen ajantasaisuudesta.
 •  Sosiaalisen median käyttöä kehitetään edelleen

 

 

Yhdistyksen toimintakalenteri

 • Toimintasuunnitelman liitteeksi tapahtumista ja kokouksista tehdään toimintakalenteri aikajärjestyksessä koko vuodelle
 •  Hallitus määrittelee alustavat aiheet jäsenkokouksille, jolloin pystytään riittävän ajoissa varamaan sopiva kokouspaikka ja varmistamaan asiantuntijan/luennoitsijan saaminen tilaisuuteen.
 •  Toimintakalenterin toteutumista seurataan kuukausittain hallituksen kokouksessa


 

 

 

 

 

 

TOIMINTA / EHTÄVÄ

 

TAVOITE / TOIMENPITEET

 

VASTUUHENKILÖT

 

MISSÄ JA MILLOIN

 

TALOUSARV. VARATTU SUMMA

 

ARVIOINTI (tekemisen jälkeen)

 

 

EDUNVALVONTA

 

Jäsenhankinta ja jäsenkiinnittyminen

 

- Hankkia jäseniä lisää

- Järjestöllisen vahvuuden lisääminen

- Muistetaan ammattiin valmistuvia opiskelijajäseniä

Hallituksen jäsenet

Luottamusmiehet

Koko vuosi

200€

Hallitus ja luottamusmiehet

Yhdistysrakenteeseen liittyvät toimenpiteet

Saada toimiva yhdistysrakenne ja edistää järjestäytymistä uudistuvassa ympäristössä

Yhdistysrakennemuutokset tarkkailuun

Hallituksen jäsenet

Tammi-kesäkuu

300€

Hallituksen kokous kesäkuu

Järjestöllisten valmiuksien nostaminen

Varmistetaan yhdistyksen valmius järjestöllisiin toimenpiteisiin. Toimitaan lähellä jäsentä ja varmistetaan aktiivien toiminnan jatkuminen

 

Hallituksen jäsenet, luottamusmiehet, aluetoimisto

Tammi-helmikuu

 

2020 alussa

2500€

Hallituksen kokoukset

Jaostotoiminta

Uusien jaostojen tukeminen

Jaostojen tärkeys toimintakentän muuttuessa

Hallituksen jäsenet ja luottamusmiehet

Koko vuosi

6000€

Hallituksen kokoukset

Kotiniemen mökkien kunnostustalkoot (suunnittelu, valmistelu ja kutsu jäsenille)

Mukavaa yhdessäoloa

Hallituksen jäsenet

Toukokuu

500€

 

 

EDUNVALVONTA

 

Tehostetaan edunvalvontaa

 

 

Hallituksen jäsenet yhdessä luottamusmiesten kanssa

Koko vuosi

 

Hallituksen kokoukset

Painotetaan edunvalvontaa

 

LM

Koko vuosi

 

Aktiivit

Luento tai tapahtuma yhdessä muiden järjestöjen kanssa

 

Järjestöjen yhteistyön vahvistaminen

Puheenjohtaja

Huhtikuu

 

Hallituksen kokoukset

Yhdistyksen ja yhdistysten LM-tapaamiset

Vertaistuki osaamisen vahvistaminen

LM-kutsuu

2-4 ker. vuodessa

100€

Hallituksen kokoukset

 

KOULUTUS

 

Yhdistyksen omat kurssit sekä liiton kurssit

Yhdistysaktiivit, LM:t tarvittavat edunvalvonta- ja järjestökoulutukset

Hallitus

Luottamusmiehet

Kurssihakemukset hallitukselle etukäteen

Tammikuu

 

Hallituksen kokoukset

Jäsenkoulutus

Ajankohtaisista asioista tiedottaminen

 

Kevät

200€

Hallituksen kokoukset

 

TIEDOTUS, mitä, kenelle, milloin ja missä

 

Jäsenkirjeet ja viestit

Jäsententavoittaminen

Hallitus

Koko vuosi

 

Hallituksen kokoukset

Tiedotuskanavat

kuntoon (ilmoitustaulut, kotisivut ym.)

Näkyvyyden parantaminen ja tiedottamisen

Hallituksen jäsenet

Koko vuosi

250€

Hallituksen kokoukset

Liiton esitteiden julkaisu työpaikoille mahdollisuuksien mukaan

Toimisen kohdentaminen oikeille ammattiryhmille

 

 

 

Hallituksen kokoukset

Lehtikirjoitus /yhteiskuntavaikuttaminen

Toiminta näkyväksi

Hallituksen jäsenet

Viestinvastaa

 

 

Hallituksen kokoukset

 

2020

 

 

TAPAHTUMA

 

PAIKKA

 

AIKA

Tammikuu

Hallituksen kokous

Hohtokeilaus

 

Yhdistyksen kokoustila

    8.1.2020 klo 16.00

  17.1.2020 klo 17.00

Helmikuu

Hallituksen kokous

Työpaikkakäynnit

 

Yhdistyksen kokoustila

 

  12.2.2020 klo 16.00

Maaliskuu

Hallituksen kokous ja kevätkokousasiat

Työpaikkakäynnit

Kevätkokous

 

Yhdistyksen kokoustila

 

 

Avoin

  11.3.2020 klo 16.00

 

 

  25.3.2020 klo 17.00

Huhtikuu

Hallituksen kokous

24-tunnin risteily

 

Yhdistyksen kokoustila

Tallinna

    8.4.2020 klo 16.00

  25.4.2020

Toukokuu

Hallituksen kokous

 

Yhdistyksen kokoustila

  13.5.2020 klo 16.00

Kesäkuu

Hallituksen kokous

 

Kotiniemi

  10.6.2020 klo 16.00

Heinäkuu

LOMA

Tukholma 31.7. – 2.8.2020 Perintein vapaa-ajantoimikunnan tuote

 

Elokuu

Hallituksen kokous

 

Yhdistyksen kokoustila

  12.8.2020 klo 16.00

Syyskuu

Hallituksen kokous

 

Yhdistyksen kokoustila

    9.9.2020 klo 16.00

Lokakuu

Hallituksen kokous

 

Yhdistyksen kokoustila

14.10.2020 klo 16.00

Marraskuu

Hallituksen kokous

Syyskokous

Pikkujoulut

 

Yhdistyksen kokoustila

Avoin

Avoin

11.11.2020 klo 16.00

25.11.2020 klo 17.00

 

Joulukuu

Hallituksen kokous

 

Yhdistyksen kokoustila

  9.12.2020 klo 16.00